Monthly Archives: March 2014

Bí Kíp Học Tốt Tiếng Anh Số 1

Bí Kíp Học Tốt Tiếng Anh Số 1

Bí Kíp Học Tốt Tiếng Anh Số 1

Làm thế nào để xác định mục tiêu học tiếng Anh rõ ràng và cụ thể ?
Vì sao nên đặt mục tiêu trong quá trình học tiếng Anh ?
Phải chăng xác định mục tiêu học tiếng Anh sẽ giúp bạn học đúng hướng và kiên trì theo đuổi đến cùng ?

http://www.orest.vn/2014/03/xac-inh-muc-tieu-cu-e-at-muc-tieu-hoc.html

Advertisements
%d bloggers like this: